logoKontroler oświetlenia - interfejs 1-10VLx 1-10V
Powiększ


    Kontroler natężenia oświetlenia z interfejsem 1-10V, posiada 3 niezależne kanały sterujące (WY1, WY2, WY3) oraz 2 wejścia/wyjścia do magistrali SQCbus którymi można dołączyć kontroler do komputera głównego SQC oraz podłączyć urządzenia dodatkowe.
   Do kontrolera można podłączyć dowolne urządzenie posiadające wejście dla interfejsu 1-10V umożliwiające regulację natężenia oświetlenia najczęściej w zakresie 0% - 100%. Niektóre sterowniki wymagają dodatkowego zasilacza i/lub konieczności odcięcia zasilania do sterowanego oświetlenia w celu całkowitego wygaszenia światła.
   Kontroler posiada dodatkowo wyjścia (+12V, GND, SW1, SW2, SW3) które można wykorzystać do zasilenia oraz logicznego wysterowania (standard TTL 0-5V) zewnętrznego urządzenia odcinającego sterowniki i źródła oświetlenia. Funkcję odcięcia zasilania oświetlenia może również pełnić Moduł Sterujący co zostało przedstawione poniżej.

Konfiguracja

  • Wybór modułu sterującego Lx (L1 lub L2) oraz kanału oświetlenia do sterowania (WY1, WY2, WY3).
  • Ustawienia parametrów 8 punktów (P1..P8) histogramu sterującego natężeniem oswietlenia. (ustawiając poszczególne punkty na histogramie należy zwrócić uwagę czy sterownik który obsługujemy steruje w sposób liniowy czy logarytmiczny).
  • Przykład ustawienia wschodu słońca.
  • Ustawienie histogramu symulujące zachmurzenie nieba.
  • Przykład symulacji zachodu słońca.

Lx 1-10VSchemat połączenia

  • Komputer SQC do którego podłączamy kontroler L1 lub L2 interfejsu 1-10V.
  • Kontroler L1/L2 o 3 wyjściach generujący napięcie sterujące natężeniem oświetlenia 1-10V.
  • Sterownik źródła światła, sterowany interfejsem 1-10V. (Elektroniczny zasilacz PWM do diód LED, Elektroniczny statecznik do świetlówek, Sterownik PWM wymagający dodatkowego zasilacza, itp.)
  • Oświetlenie przystosowane do elektronicznej regulacji natężenia światła.
  • Opcjonalne odcinanie zasilania sterownika oświetlenia lub samego oświetlenia jeśli sterownik tego wymaga dla całkowitego wygaszenia światła. (Należy zapoznać się z opisem zastosowanego sterownika/zasilacza)

Lx 1-10V
© 2006 T.E.H.System. All Rights Reserved.