logoSQCmini pH kontroler - instrukcja (ver. 1.0)

Instrukcja użytkowania SQCmini pH Kontrolera (pdf).

SeaQuaComp - instrukcja (ver. 3.0)

Instrukcja użytkowania SeaQuaComp Komputera (pdf).

SeaQuaComp - specyfikacja

Specyfikacja techniczna - SeaQuaComp (pdf).

Program PC
wersja: 2.30.00
Program do zdalnego zarządzania sterownikiem przez komputer PC (*.msi).

firmware ver 3.00 (kod: D51131)

program dla SeaQuaComp wgrywany przez aplikację PC (hex). Plik sqc_DB1184.hex należy zapisać na dysku i załadować do komputera SQC przy pomocy aplikacji PC.


Microsoft .NET Framework wersja 4


Program SQC Komputer do instalacja i poprawnego działania wymaga zainstalowanego środowiska .NET Framework 4

W przypadku braku pakietu Microsoft .NET Framework wersja 4 lub wyższego, proces instalacji podejmie próbę zainstalowania pakietu. Podany link prowadzi do strony instalatora pakietu firmy Microsoft.
© 2006 T.E.H.System. All Rights Reserved.