logo

Ogólne

SeaQuaComp

  Czy transmisja danych działa przez konwerter USB---RS232 ?
  Co to jest separacja (izolacja) galwaniczna?
  Czy SeaQuaComp Komputer posiada automatyczną kalibrację?
  Czy jest konieczność kalibracji sondy temperatury?
  Czy do SeaQuaComp komputera należy oddzielenie zamawiać Moduły sterujące?
  Czy SeaQuaComp komputer może pracować jako miernik?
  Czy trzeba oddzielnie zamawiać zasilacz do kmoputera SeaQuaComp?
  Czy trzeba oddzielnie dokupić kabel (RS232) łączący kmoputer SeaQuaComp z PC (komputer klasy PC)?
  Czy można pracować bez niektórych sond pomiarowych?
  Jak często należy wymieniać sondę pH?
  Jak często należy wymieniać sondę Redox?
  Jak często należy wymieniać sondę Temperatury?
  Jak działa Sterowanie Impulsowe?
  Po co mi Sterowanie Impulsowe?
  Jak zapobiegać zakłóceniom generowanym przez cewkę elektrozaworu?
  Jak podłączyć "Moduł kontroli ON/OFF dla sterownika (1-10V)"?

SQCmini


Dlaczego warto używać komputera SQC?
  Odpowiedzi na to pytanie możemy poszukać w dziale opisującym parametry wody w akwarium morskim
Czy transmisja danych działa przez konwerter USB---RS232 ?
  Większość konwerterów powinna działać prawidłowo przy wymianie danych PC z komputerem SQC (pobieranie danych, konfiguracja), wyjątek stanowi funkcja aktualizacji firmware'u, zaleca się tutaj nie korzystanie z konwerterów, a połączenie bezpośrednio z portem RS232 komputera PC. Używając konwertera przy aktualizacji oprogramowania SQC użytkownik robi to na własną odpowiedzialność (niektóre sprawdzone konwertery: UNITEK). Korzystanie z niesprawdzonych konwerterów może doprowadzić do zniszczenia bootloadera i konieczności odesłania SQC do serwisu.
Co to jest separacja (izolacja) galwaniczna?
  Separacja (izolacja) galwaniczna często jest pomijana przez firmy produkujące i sprzedające komputery do akwarium (albo wykonana jest w sposób niewystarczający), a ponieważ nie wszystkie porty pomiarowe mają ten sam potencjał zerowy to zastosowanie izolacji galwanicznej jest kluczem do uzyskania dokładnych odczytów pH, ORP (Redox) czy przewodnictwa (konduktancji). Zastosowanie specjalistycznych układów do separacji galwanicznej dla wszystkich torów pomiarowych zwiększa koszt wykonania komputera, ale pozwala uzyskać wysoką dokładność i stabilność odczytów mierzonych wartości.
  Izolacja galwaniczna toru pomiarowego polega na odseparowaniu elektrycznym czujnika (np. sondy pH) wraz z częścią układu kształtowania sygnału pomiarowego od całej reszty układu w tym również od sieci zasilającej. Sondy pomiarowe jako źródła SEM generujące określone napięcie elektryczne oddziaływują na siebie nawzajem (przy braku izolacji galwanicznej) wprowadzając niejednokrotnie duży błąd pomiarowy (np. sonda pH potrafi zmienić wskazanie nawet o 1pH w zależności od tego czy sonda Redox lub druga sonda pH podłączona do tego samego urządzenia pomiarowego lub innego urządzenia zasilanego z tej samej sieci elektrycznej jest zanurzona w wodzie czy też nie). Dodatkowo izolacja galwaniczna w sposób znaczący ogranicza wpływ zakłóceń elektrycznych i elektromagnetycznych innych urządzeń pracujących w pobliżu akwarium (np. świetlówki, zasilacze świetlówek, led, pompy, filtry).
Czy SQC Komputer posiada automatyczną kalibrację?
  SQC Komputere umożliwia m.in. automatyczną kalibrację pomiarów pH, Redox, Temperatury, Zasolenia.
Czy jest konieczność kalibracji sondy temperatury?
  Sonda temperatury ma wbudowany cyfrowy czujnik temperatury skalibrowany fabrycznie, tym niemniej funkcjonalność SQC komputera pozwala na własną kalibrację sondy temperatury oraz na korekcję temperatury.

Czy do SQC Komputera należy oddzielenie zamawiać Moduły sterujące?
   Do SQC Komputera można podłączyć maksymalnie 16 modułów sterujących, zestaw startowy zawiera jeden, dodatkowo można zamówić dowolną ilość modułów sterujących.

Czy SQC Komputer może pracować jako miernik?
  SQC Komputer bez podłączonych elementów sterujących może pracować jako miernik z możliwością zapisywania (logowania) danych pomiarowych.

Jak dobierać płyny kalibracyjne pH?
  Płyny kalibracyjne należy dobierać tak aby punkt pomiarowy znajdował się pomiędzy wartościami kalibracyjnymi. Para kalibracyjna 7pH i 9pH umożliwia dokładny pomiar wartości z przedziału 7-9 pH i jest zalecana do pomiarów w akwariach morskich, natomiast para 7pH i 4pH umożliwia dokładną kalibrację dla pomiarów w zakresie 4-7 pH, czyli doskonale nadaje się dla większości akwariów słodkowodnych. Metoda doboru odpowiednich płynów kalibracyjnych wynika z faktu nieliniowości charakterystyk pomiarowych elektrod pH.

Czy trzeba oddzielnie zamawiać zasilacz do komputera SQC?
  Każdy Komputer SQC jest sprzedawany z zasilaczem. W przypadku utraty zasilacza, istnieje możliwość dokupienia oddzielnie samego zasilacza.

Czy trzeba oddzielnie dokupić kabel (RS232) łączący kmoputer SQC z PC (komputer klasy PC)?
  Każdy zestaw startowy komputera SQC jest sprzedawany z takim kablem.

Czy można pracować bez niektórych sond pomiarowych?
  Jest możliwa praca tylko z wybranymi sondami, należy jednak pamiętać o wyłączeniu nieaktywnych pomiarów w (STAN = OFF), dla pomiarów pH, Redox, konduktancja.

Jak często należy wymieniać sondę pH?
Sondę pH należy wymieniać co 1-3 lat w zalezności od środowiska w jakim pracuje.
Jak często należy wymieniać sondę Redox?
Sondę Redox należy wymieniać co 1-3 lat w zalezności od środowiska w jakim pracuje.
Jak często należy wymieniać sondę Temperatury?
Sondy temperatury nie należy wymieniać - nie ulega zużyciu.
Jak działa Sterowanie Impulsowe?
  Sterowanie Impulsowe równe 0 oznacza stan wyłączony (OFF), w którym sterowanie jest aktywne cały czas. Wartości od 10% do 90% oznaczają wielkość wypełnienia okresu sterowania impulsowego (Interwał w menu SYSTEM). Przykład: Interwał sterowania impulsowego = 20min, sterowanie impulsowe = 40%, oznacza że kazda godziny jest podzielona na 3 okresy po 20 minut z czego przez pierwsze 40% (8 minut) każdego okresu urządzenie spełniające warunki włączenia będzie włączone.
Po co mi Sterowanie Impulsowe?
Sterowanie Impulsowe umożliwia okresowe wyłączenie urządzeń sterowanych np. grzałki czy elektrozaworu. Stopniowe dochodzenie do ustalonych parametrów ma istotne znaczenie w przypadku kiedy mamy np. zbyt silną grzałkę i chcemy regulować zmiany temperatury w sposób bardziej płynny, inne zastosowanie np. w przypadku elektrozaworu, robimy kilku minutowe przerwy zapobiegające zbytniemu nagrzewaniu się cewki elektrozaworu.
Jak zapobiegać zakłóceniom generowanym przez cewkę elektrozaworu?
  Zakłócenia generowane przez cewkę elektrozaworu powstają w trakcie przełączania elektrozaworu (ON --> OFF, OFF --> ON) wytwarzają się wtedy silne zakłócenia elektromagnetyczne propagujące się po liniach sieci zasilania, liniach sygnałowych sterowania jak również bezpośrednio przez powietrze.
  Bardzo dobrym rozwiązaniem problemu zakłóceń wnoszonych przez cewkę elektrozaworu jest zastosowanie prostego filtru RC dołączonego bezpośrednio do cewki, rysunek obok przedstawia takie rozwiązanie.
  Wszystkie elektrozawory w naszej ofercie mają zamontowany taki filtr bezpośrednio na cewce elektrozaworu.
Jak podłączyć "Moduł kontroli ON/OFF dla sterownika (1-10V)"?
  Moduł po podłączeniu do sterownika (kontrolera L1/L2) umożliwia sterowanie zasilaniem (całkowite odcięcie) oświetlenia (lub innego urządzenia z interfejsem 1-10V). Odłączenie (OFF) następuje automatycznie w momencie ustawienia sterowania na 0%, wartości od 1% do 100% powodują włączenie sterowanego urządzenia.© 2006 T.E.H.System. All Rights Reserved.