logo

Regulamin sklepu

1. Złożenie zamówienia w naszym sklepie, niezależnie od formy złożenia zamówienia (strona WWW, email) jest równoznaczne z akceptacją poniższych zasad, oraz sposobu realizacji zamówienia. Jeśli się z zasadami lub procedurą nie zgadzasz, zrezygnuj z zakupów u nas.
2. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w opisanych zasadach. Zmiany te będą ważne od chwili opublikowania ich na stronach internetowych firmy T.E.H.System.
3. Zamówienia można składać pocztą email (Należy podać wszystkie dane obowiązujące w formularzu zamówienia internetowego) lub za pośrednictwem strony WWW.
4. Sklep jest własnością firmy T.E.H.System ul. Fałata 2 m.35 02-534 Warszawa.
5. Na życzenie wystawiamy faktury VAT. W takim przypadku prosimy o uzupełnienie danych dotyczących faktury VAT w formularzu.
6. Firma T.E.H.System nie będzie w żadnym razie odpowiedzialna wobec jakichkolwiek osób z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych poniesionych z powodu użytkowania oferowanych przez nas towarów niezgodnie z załączoną instrukcją obsługi.
7. Jeśli dostarczony towar będzie posiadał wady ukryte, Klientowi przysługuje prawo wymiany tego towaru na towaru z usuniętą wadą, lub wymiany na nowy egzemplarz, pozbawiony wad.
8. Firma T.E.H.System nie jest odpowiedzialna za uszkodzenia towaru powstałe w trakcie dostawy przez przewoźnika.
9. Czas potrzebny spedytorowi lub przewoźnikowi na dostarczenie przesyłki pod wskazany adres nie jest wliczony do maksymalnego czasu realizacji zamówienia i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń lub reklamacji.
10. Ceny zamieszczone na stronach WWW są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art.61 Kodeksu Cywilnego.
11. Ceny produktów mogą ulec zmianie, jeśli taka zmiana dotyczy towarów zamówionych przez Klienta to jest on o niej informowany i może zrezygnować z zakupu.
12. Wszystkie podane ceny są cenami netto.
13. Klient po złożeniu zamówienia jest informowany o przyjęciu tego zamówienia i proszony o jego potwierdzenie, potwierdzając zamówienia Klient potwierdza jego prawidłowość i zgadza się z proponowanymi cenami a zamówienie nabiera mocy prawnej. Brak potwierdzenia zamówienie w przeciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia powoduje jego anulowanie.
14. Zastrzegamy sobie prawo do nie przyjęcia lub odrzucenia zamówienia.
15. Przyjęcie zamówienia nie jest równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie w pełni zrealizowane.
16. Klient ma prawo do zwrotu w stanie niezmienionym otrzymanych towarów w terminie do 14 dni od ich wydania, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
17. Dane Klientów firmy T.E.H.System są wykorzystywane tylko do realizacji zamówień i prowadzenia statystyk sprzedaży. Nie są i nie będą udostępniane innym firmom ani osobom trzecim. Dane będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym, zgodnie z "Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych", DU nr 133 poz. 883.
18. Zamówienia realizowane są w ciągu maksymalnie 30 dni od daty przyjęcia do realizacji.
19. Realizujemy zamówienia tylko na terenie Polski.

Wszelkie sytuacje nie opisane powyżej są rządzone przez przepisy Kodeksu Cywilnego.© 2006 T.E.H.System. All Rights Reserved.