logo


SeaQuaCompModuły zewnętrzneSondy pomiaroweAkcesoriaW przygotowaniu

SeaQuaComp - funkcje i cechy

SQC Komputer


SeaQuaComp Komputer
Powiększ


SeaQuaComp Komputer
Powiększ

  Komputer SQC jest w pełni modułowym systemem do zarządzania akwarium słodkowodnego jak i morskiego (również kilkoma akwariami jednocześnie). System pozwala na elastyczną konfigurację dostosowaną do aktualnych potrzeb każdego akwarysty, umożliwiając dołączanie dodatkowych modułów już dostępnych lub pojawiających się nowych. Moduły komunikują się z komputerem SQC przez wydajną i szybką specjalnie opracowaną magistralę danych SQCbus. Program PC umożliwia aktualizację oprogramowania komputera SQC wykorzystując złącze RS232 lub USB (bootloader). Zestaw startowy przedstawiony jest na przykładowym schemacie połączenia.

Schemat połączenia
Schemat połączenia

  W obecnej wersji oprogramowania, komputer SQC pozwala na podłączenie 2 sond pH (druga sonda poprzez moduł zewnętrzny), 2 sond Redox (druga sonda poprzez moduł zewnętrzny), 2 sond Temperatury (wymagany moduł 2xTemp), sondy do pomiaru konduktancji wody morskiej oraz sondy konduktancji dla akwarium słodkowodnego (również przez dodatkowy moduł pomiarowy). System umożliwia sterowanie do 16 urządzeń zewnętrznych (wymagany jest dodatkowy koncentrator HUB, lub zewnętrzna listwa modułów sterujących HUBx8).
   Konfiguracja sterowania oprócz sterowania wyzwalanego stanem czujników pomiarowych pozwala również na sterowanie w trybie dziennym i okresowym. Sterowanie dzienne pozwala na włączanie i wyłączanie o zadanych godzinach z możliwością zastosowania opóźnienia włączania, natomiast sterowanie okresowe umożliwia cykliczne włączanie i wyłączanie w ciągu całej doby nawet z interwałem jednej minuty. Moduł kontrolera Lx będący interfejsem 1-10V umożliwia kontrolę zewnętrznych urządzeń posiadających wejście dla interfejsu 1-10V ( świetlówki, oświetlenie LED).
   Komputer ma możliwość użycia Sterowania Impulsowego, które pozwala ustawić częstotliwość (długość przerw) włączania i wyłączania elementów sterujących. Sterowanie Impulsowe zmniejsza stres ryb i roślin przy dochodzeniu parametrów wody do zadanej wartości.
  W każdej dowolnej konfiguracji SQC Komputer pozwala na zapis do pamięci pomiarów oraz przesłanie ich do bazy danych na komputerze PC w dowolnym momencie. Istotną cechą torów pomiarowych jest zastosowanie separacji galwanicznej umożliwiającej jednoczesne pomiary różnych parametrów wody bez wzajemnego oddziaływania ich na siebie. Separacja galwaniczna chroni również tor pomiarowy przed zakłóceniami urządzeń zewnętrznych wprowadzających do sieci i otoczenia różnego rodzaju zakłóceń elektromagnetycznych.

Pomiary

 • Pomiar parametrów wody (pH, Redox, Temperatura, Zasolenie) w akwariach słodkowodnych i morskich.
 • Alarm Delta pH - zaawansowana funkcja zwiększająca niezawodność pomiarów i sterowania pH.
 • Szeroki wybór częstotliwości logowania pomiarów.
 • Automatyczna kalibracja wszystkich mierzonych wielkości.
 • Możliwość ręcznej korekty mierzonych wielkości.
 • Logowanie pomiarów do pamięci wewnętrznej (1480 rekordów dla każdego mierzonego parametru) oraz export pomiarów do bazy danych na komputerze PC.
 • Ustawianie zakresów alarmowych w całym zakresie pomiarowym.
 • Pomiar zasolenia - zewnętrzny moduł pomiaru konduktancji (zasolenia) wody morskiej.

Sterowanie

 • Timery w różnych trybach (sterowanie dzienne i okresowe) - sterowanie urządzeniami zewnętrznymi (napowietrzanie, pompy, ozonator...).
 • Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi w zależności od dokonanych pomiarów w różnych trybach (ogrzewanie, chłodzenie, dwutlenek węgla, tlen, ozon).
 • Możliwość załączania urządzeń zewnętrznych po przekroczenia alarmów mierzonych parametrów wody.
 • Skuteczne monitorowanie zasobów CO2 (przy regulacji wartości pH), O3 (przy regulacji wartości Redox) czy sprawności grzałek (przy regulacji wartości temperatury).
 • Sterowanie Impulsowe urządzeniami zewnętrznymi - pozwala na regulację szybkości ustalania wartości parametrów wody oraz zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się elementów sterujących (np. elektrozawór).
 • Maksymalnie 16 kanałów sterujących (możliwość podłączenia 2 HUBów po 8 kanałów każdy).
 • Ustawianie sterowania wszystkich mierzonych parametrów oddzielnie dla dnia i nocy.
 • Ustawianie zakresów sterowania w całym zakresie pomiarowym.

Oświetlenie

 • Timery w różnych trybach (sterowanie dzienne i okresowe) - sterowanie oświetleniem LEDowym świetlówkami itp.
 • Interfejs 1-10V , regulacja natężenia oświeltenia (świetlówek, LED) - maksymalnie 6 kanałów 1-10V.
 • Symulacja wschodów i zachodów słońca oraz zachmurzenia nieba (8 punktowy histogram dobowego rozkładu natężenia oświetlenia dla każdego kanału 1-10V oddzielnie).
 • Możliwość sterowania lampami HQI (opóźniony start - ochrona lamp HQI przed uruchamianiem na gorąco).

Ogólne

 • Modułowa budowa - możliwość podłączenia dodatkowych modułów zewnętrznych, dodatkowe pomiary pH, redox, temperatury, zasolenia (w przygotowaniu pomiary zasolenia wody słodkiej).
 • Separacja galwaniczna w układach pomiarowych (możliwość pomiaru wielu parametrów jednoczesnie bez zakłóceń wzajemnych oraz środowiska zewnętrznego).
 • Wszystkie ustawienia są zapisywane w pamięci nieulotnej (EEPROM), nawet w przypadku awarii zasilania.
 • Możliwość aktualizacji oprogramowania systemowego przez użytkownika za pomocą funkcji Bootloader.
 • Najnowsza technologia - procesor RISC, przetwornik A/C 18 bitowy.
 • Bateryjnie podtrzymywany zegar czasu rzeczywistego.
 • Możliwość podłączenia do komputera PC przez port RS232 oraz USB.

Specyfikacja Techniczna
Ogólne
Zasilanie DC 6V
Pamięć wyników pomiarów 1480 pomiarów dla każdej mierzonej wielkości
Częstotliwość logowania pomiarów od 30 min do 24 godzin
Wyjścia sterujące standard cyfrowy TTL 5V
Wyjście komunikacyjne złącze RS232 lub konwerter USB - komunikacja szeregowa z komputerem PC.
Magistrala SQCbus Szybka i wydajna szyna komunikacyjna do komunikacji między modułami, możliwość podłączenia do 256 modułów zewnętrznych.
pH
Zakres pomiarowy 0-14 pH
Zakres sterowania 0-14 pH
Kalibracja dwupunktowa automatyczna
Rozdzielczość pomiarów 0.01 pH
Dokładność pomiarów 0.02 pH
Histereza Regulowana w zakresie 0.2 - 0.9 pH
Redox
Zakres pomiarowy 0-1000 mV
Zakres sterowania 0-1000 mV
Kalibracja jednopunktowa automatyczna
Rozdzielczość pomiarów 1 mV
Dokładność pomiarów 2 mV
Histereza Regulowana w zakresie 20 - 50 mV
Temperatura
Zakres pomiarowy 0-99 oC
Zakres sterowania 0-99 oC
Rozdzielczość pomiarów 0.1 oC
Dokładność pomiarów 0.5 oC
Histereza Regulowana w zakresie 0.2 - 0.9 oC
Konduktancja wody morskiej (zasolenie)
Zakres pomiarowy 20-80 mS
Zakres sterowania 20-80 mS
Rozdzielczość pomiarów 0.1 mS
Dokładność pomiarów 1 %
Histereza Regulowana w zakresie 0.5 - 1.5 mS
Konduktancja wody słodkiej (zasolenie) - w przygotowaniu.
Zakres pomiarowy 0-2000 uS
Zakres sterowania 0-2000
Rozdzielczość pomiarów 1 uS
Dokładność pomiarów 10 uS
Histereza Regulowana w zakresie 20 - 90 uS
Sterowanie dzienne.
Rozdzielczość START/STOP 1 minuta (przez całą dobę)
Opóźnienie włączania od 1 do 30 minut
Odwrócenie działania TAK
Sterowanie okresowe.
Rozdzielczość Czasu trwania i Czasu przerwy 1 minuta
Ilość powtórzeń max. 720
Kontroler Lx 1-10V.
Rozdzielczość czasu nastawy oświetlenia 1 minuta
Rozdzielczość nastawy natężenia oświetlenia 1%
Histogram 8 punktów


SQC Komputer
Pobierz program SeaQuaComp.


Program PC SeaQuaComp.

Program pozwala na komunikację z SQC Komputerem. Poniżej znajduje się zestawienie najważniejszych funkcji programu.

 • Konfiguracja parametrów SQC Komputera.
 • Konfiguracja programu SQC Komputer oraz bazy danych.
 • Monitorowanie parametrów akwarium: pomiary on-line, alarmy on-line oraz stan elementów sterujących.
 • Ładowanie danych pomiarowych z komputera SQC do bazy danych.
 • Diagnostyka komputera SQC.
 • Operacje na wynikach pomiarów: wyszukiwanie, statystyka, wykresy.
 • Tryb DEMO umożliwia pracę na przykładowej bazie danych demonstrując większość funkcji programu bez konieczności podłączenia komputera SQC.


Zrzuty ekranów

...powrót

Moduły zewnętrzne


Zewnętrzna listwa sterująca
Powiększ

HUBx8 - moduł zewnętrznej listwa sterującej na 8 urządzeń.

Zewnętrzny moduł HUBx8 pozwala sterować jednocześnie do 8 urządzeń, możliwe jest jednoczesne podłączenie dwóch takich modułów (HUBx8 i HUBx8 ext). Diody LED sygnalizują aktywne (włączone) gniazda.Opis mechanizmu sterowania dziennego i okresowego.

Opis modułu HUBx8.


Moduł Sterujący
Powiększ

HUB - koncentrator mudułów sterujących.

HUB koncentrator umożliwiający podłączenie do 8 modułów sterujących do SeaQuaComp komputera przez port SQCbus. Podłączenie dodatkowego HUB ext. umożliwia zwiększenie ilości modułów sterujących do 16. Diody LED sygnalizują stan urządzenia zewnętrznego.Opis mechanizmu sterowania dziennego i okresowego.


Moduł Sterujący
Powiększ

Moduł Sterujący (230V)

Moduł Sterujący umożliwia sterowanie dowolnym urządzeniem zasilanym napięciem 230V o mocy do 600W. Moduły sterujące podłączamy do koncentratora HUB.


Moduł Sterujący
Powiększ

Moduł kontroli ON/OFF dla sterownika (1-10V)

Moduł kontroli ON/OFF dla sterownika (1-10V). Moduł po podłączeniu do sterownika (kontrolera L1/L2) umożliwia sterowanie zasilaniem (całkowite odcięcie) oświetlenia (lub innego urządzenia z interfejsem 1-10V). Maksymalna moc sterowanego urządzenia - 600W.

SeaQuaComp Komputer
Schemat podłączenia


Moduł Lx
Powiększ

Lx - kontroler (sterownik) oświetlenia dla interfejsu 1-10V

Kontroler Lx umożliwia regulację natężenia (jasności) oświetlenia wykorzystując interfejs 1-10V. Pozwala na kontrolowanie każdego sterownika czy zasilacza mającego wejście dla interfejsu 1-10V.Opis możliwości i przykłady zastosowania modułu Lx.

Moduł KondS
Powiększ

KondS - zewnętrzny moduł pomiaru konduktancji (zasolenia) wody morskiej

KondS moduł zasolenia charakteryzuje się dużą dokładnością oraz bardzo dobrą stabilnością pomiarów.Opis funkcjonalności i konfiguracji modułu KondS.

Moduł KondS
Powiększ

pH2 - zewnętrzny moduł dodatkowego pomiaru pH (pH2)

Zewnętrzny moduł pH2 umożliwia podłączenie dodatkowej sondy pH. Zastosowanie modułu pH2 ma na celu monitorowanie pH w dwóch akwariach jednocześnie lub dodatkowy pomiar w tym samym akwarium (zwiększenie niezawodności monitorowania pH - alarm Delta pH lub monitorowanie urządzeń zewnętrznych np. Reaktor Wapnia).Opis zastosowania i parametrów modułu pH2.

Moduł 2xTemp
Powiększ

Moduł 2xTemp

Moduł 2xTemp umożliwia podłączenie do komputera SQC drugiej sondy temperatury.

...powrót

Sondy Pomiarowe
Sonda pH
Powiększ

Sonda pH

 • Uniwersalna kombinowana elektroda pH
 • Wymiary: [dł x szer] 150mm x 12mm
 • Długość przewodu ok. 1,5m
 • Złącze BNC-50/W4
 • Długość nasadki 50mm
 • Średnica nasadki 19mm
 • Punkt zerowy czujnika (SEM=0) 6,5 +/- 0,5
 • Zakres pomiarowy 0-12 pH

Sondy są sprowadzane na zamówienie i w zależności od stanów magazynowych mogą pochodzić od różnych producentów (Eurosensor, Metron, Hydromet)


Sonda ORP Redox
Powiększ

Sonda Redox

 • Uniwersalna kombinowana elektroda platynowa.
 • Wymiary: [dł x szer] 150mm x 12mm
 • Długość przewodu ok. 1,5m
 • Złącze BNC-50/W4
 • Wymiary pierścienia Pt 25x2,5mm

Sondy są sprowadzane na zamówienie i w zależności od stanów magazynowych mogą pochodzić od różnych producentów (Eurosensor, Metron, Hydromet)


Sonda Temperatury
Powiększ

Sonda Temperatury

 • Czujnik cyfrowy
 • Wymiary: [dł x szer] 140mm x 12mm
 • Zakres pomiarowy 0-100 oC
 • Długość przewodu ok. 1,5 m.
 • Złącze DIN

...powrót

Akcesoria


Płyny do kalibracji
Powiększ

Płyny do kalibracji sondy pH

Płyny do kalibracji o wartościach 4, 7 i 9 pH. Pojemność około 75 ml. Butelka jest zabezpieczona specjalną naklejką pod wieczkiem zapewniającą sterylne i dokładne zamknięcie w czasie magazynowania i przewozu. Szeroki wlot umożliwia kalibrację wszystkich rodzajów sond również z osłonami. Wysoka przezroczystość buteki pozwala na dostrzeżenie ewentualnych pęcherzyków powietrza na sondzie w czasie kalibracji.


pH 4 pH 7 pH 9
20oC 4,00 pH 20oC 7,00 pH 20oC 9,00 pH
25oC 3,92 pH 25oC 6,92 pH 25oC 8,96 pH
30oC 3.84 pH 30oC 6,84 pH 30oC 8,92 pH


Płyny do kalibracji
Powiększ

Płyn do kalibracji sondy Redox

Płyn do kalibracji o wartości 360 mV +/- 5 mV w temperaturze 20oC. Pojemność około 75 ml. Butelka jest zabezpieczona specjalną naklejką pod wieczkiem zapewniającą sterylne i dokładne zamknięcie w czasie magazynowania i przewozu. Szeroki wlot umożliwia kalibrację wszystkich rodzajów sond również z osłonami. Wysoka przezroczystość buteki pozwala na dostrzeżenie ewentualnych pęcherzyków powietrza na sondzie w czasie kalibracji.


Płyny do kalibracji
Powiększ

Płyn do kalibracji sondy Zasolenia (konduktancji)

Płyn do kalibracji o wartości 53mS +/- 1% w temperaturze 25oC. Pojemność około 75 ml. Butelka jest zabezpieczona specjalną naklejką pod wieczkiem zapewniającą sterylne i dokładne zamknięcie w czasie magazynowania i przewozu. Szeroki wlot umożliwia kalibrację wszystkich rodzajów sond również z osłonami oraz umożliwia włożenie sondy temperatury razem z sondą zasolenia. Wysoka przezroczystość buteki pozwala na dostrzeżenie ewentualnych pęcherzyków powietrza na sondzie w czasie kalibracji.


Elektrozawór
Powiększ

Elektrozawór (komplet)

 • Elektrozawór standardu przemysłowego
 • Napięcie cewki elektrozaworu: 230V (wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy).
 • Elektrozawór: 1/8".
 • Długość przewodu poliuretanowego: 2 mb. (Przewody poliuretanowe charakteryzują się duża wytrzymałością i elastycznością. Stosowane mogą być w układach pneumatycznych przy ciśnieniu roboczym do 12 bar)
 • średnica przewodu wew/zew: 4mm/6mm.
 • Szybkozłączki: 2 szt.
 • przyłącze: 1/8".


Zasilacz
Powiększ


Zasilacz

Zasilacz do SQC Komputera (Zestaw startowy SQC Komputera jest sprzedawany razem z zasilaczem).


Konwerter RS232 na USB
Powiększ


Konwerter RS232 na USB

Konwerter RS232 na USB - umożliwia podłączenie komputera SeaQuaComp do komputera PC (umożliwia monitoring, zarządzanie jak i aktualizację oprogramowania SQC (bootloader)).


Kabel PS2
Powiększ


Przewód PS2

Przewód PS2 do połączenia HUBa z komputerem SQC (jest w zestawie startowym).


Kabel RS232
Powiększ


Przewód RS232

Przewód RS232 do połączenia komputera PC z komputerem SQC (jest w zestawie startowym).


Przedłużacz BNC
Powiększ


Przedłużacz BNC

Przewód BNC do połączenia sondy pH lub sondy redox z komputerem SQC, długość około 150cm.
Przewód współosiowy PP-011 1x0,22 mm2 do zastosowań specjalnych (układów pomiarowych).


Wąż poliuretanowy do CO2
Powiększ


Wąż poliuretanowy do CO2

Wąż poliuretanowy do CO2 - instalacja dostarczająca CO2 ze źródła do akwarium przez elektrozawór.

 • Max. ciśnienie robocze do 12 [bar].
 • Średnica wewnętrzna 4mm.
 • Średnica zewnętrzna 6mm.
 • Temperatura pracy -10/+50 oC

...powrót

W przygotowaniu

 • Moduł zewnętrzny Redox2 - pomiar dodatkowego Redox.
 • Moduł zewnetrzny KondF - pomiar konduktancji (zasolenia) wody słodkiej.
 • Zewnetrzny czujnik poziomu wody i zalania.
 • Zewnętrzny moduł serwera WWW - zdalne monitorowanie i konfiguracja SQC.
 • Zewnętrzny interfejs DALI - cyfrowe sterowanie oświetleniem.
 • Moduł zewnętrzny sterujący pompami dozującymi.
 • Moduł zewnetrzny sterujący pompami cyrkulacyjnymi.
 • Zewnętrzny moduł alarmowy (wizualny i dźwiękowy)

...powrót
© 2006 T.E.H.System. All Rights Reserved.